Cebu Yacht Club, Mactan Island

Key Services Marina

Cebu Yacht Club

Gate 2 MEPZ, Lapu-Lapu, F. Martir St, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu